речник на биологичните термини

Дайте възможно най-добра дефиниция за понятията в този речник.


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Следващ)
  Всички

А

абиотични фактори

дефинирайте понятието

адаптация

дефинирайте понятието

алел

дефинирайте понятието

аменсализъм

дефинирайте понятието

аминокиселина

дефинирайте понятието

анаболитни процеси

дефинирайте понятието

анафаза

дефинирайте понятието

антропогенеза

дефинирайте понятието

антропогенни фактори

дефинирайте понятието

ароморфоза

дефинирайте понятието

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Следващ)
  Всички