Available courses

Испански език, 10 б клас - Николета Ножарова

Испански език, 10 б клас - Николета Ножарова

Course

Английски език, 10 в клас - Венцислав Вълов

Английски език, 10 в клас - Венцислав Вълов

Course

Биология и здравно образование, 10 а, б, в клас - Марияна Спиридонова

Биология и здравно образование, 10 а, б, в клас - Марияна Спиридонова

Course

Физика и астрономия, 10 а, б, в клас - Илияна Кубетска

Физика и астрономия, 10 а, б, в клас - Илияна Кубетска

Course

Английски език, 8в клас - Венцислав Вълов

Английски език, 8в клас - Венцислав Вълов

Course

Шаблон за тематичен формат на курс 2020-2021

Шаблон за тематичен формат на курс 2020-2021

Course

Шаблон за седмичен формат на курс 2020-2021

Шаблон за седмичен формат на курс 2020-2021

Course

Новини от сайта

(No news has been posted yet)