Налични курсове

Испански език, 10 б клас - Николета Ножарова

Испански език, 10 б клас - Николета Ножарова

Курс

Английски език, 10 в клас - Венцислав Вълов

Английски език, 10 в клас - Венцислав Вълов

Курс

Биология и здравно образование, 10 а, б, в клас - Марияна Спиридонова

Биология и здравно образование, 10 а, б, в клас - Марияна Спиридонова

Курс

Физика и астрономия, 10 а, б, в клас - Илияна Кубетска

Физика и астрономия, 10 а, б, в клас - Илияна Кубетска

Курс

Английски език, 8в клас - Венцислав Вълов

Английски език, 8в клас - Венцислав Вълов

Курс

Шаблон за тематичен формат на курс 2020-2021

Шаблон за тематичен формат на курс 2020-2021

Курс

Шаблон за седмичен формат на курс 2020-2021

Шаблон за седмичен формат на курс 2020-2021

Курс

Обучителен курс, част 2 - дейности в Moodle

Обучителен курс, част 2 - дейности в Moodle

Курс

Обучителен курс, част 1 - ресурси в Moodle

Обучителен курс, част 1 - ресурси в Moodle

Курс

Новини от сайта

(Все още не са публикувани никакви новини)