Тук описваме накратко съдържанието , целите и уменията , които учениците трябва да придобият в края на този курс