В тази категория ще се публикуват материали от курсове в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

Информационни технологии - специалност "Информатика" I курс, редовно обучение

Data Mining & Data Warehouse

Курс по БД, магистърска програма ОИИТУ

SCORM-базиран курс за самоподготовка на студенти по информатика

Електронен курс, предназначен за ученици на дневна и самостоятелна форма на обучение от профил "Предприемачество и бизнес", както и студенти, изучаващи тази учебна дисциплина.

Автори на електронното учебно помагало: Семра Халил и Тодорка Глушкова

Електронното учебно помагало е предназначено за обучение на студенти от специалност БИТ на ПУ "Паисий Хилендарски". 

Автор: Тодорка Глушкова

Електронно помагало по УЕБ дизайн за студентите от специалност БИТ, ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски"

Автор: Тодорка Глушкова