В тази категория са включени всички електронни курсове по предмети, които се преподават в 7-ми клас през учебната 2019-2020 г.