В тази категория са включени всичките електронни курсове по предметите, които се преподават в 7-ми клас през учебната 2018-2019 г.