В тази категория са включени всичките електронни курсове по предметите, които се преподават в 12-ти клас през учебната 2018-2019 г.