Курсът предлага ефективна програма, чрез която учениците се потопяват в английския език и британската култура като повишават знанията и развиват уменията си. Фокусът на курса по английски език е да създаде увереност на учениците в говорните умения за естествено и свободно използване на езика в ежедневната комуникация. Дейностите, създават увереност в способностите на всеки ученик да чете, слуша, говори и пише на английски език. Целта на забавните занимания, като езикови игри, викторини, презентации, дискусии и други е да мотивират и изградят увереност в уменията за общуване на чужд език.