Всеки народ ревниво пази своите празници и традиции, пази обичаите и обредите, песните и игрите, свързани с тях.