Дискусионно пространство, засягащо темите, свързани със зараждането, развитието и съвременните измерения на основните ни права и отговорности като български граждани.