Клуб „Младият лекар“, ще се занимава с надграждане на учебният материал по биология . Целта е подготовката за  кандидатстване на ученици от 9-ти  клас в медицински университет, спец. Медицина. Работата на клуба ще се състои в развиване на теми по конспект от МУ София.