Безгръбначни и гръбначни животни

1. Прочетете урока от учебника.

2. Отговорете на въпросите след урока в тетрадките