Физическото  възпитание и спорт в извънредно положение