кратка анотация на курса, съдържание, цели, очаквани резултати; картинка;