След поставените задачи за тази седмица, моля, следете платформата за следващи контакти!

   Уважаеми родители, бъдете здрави всички в семействата ви и добро настроение с музика!

    Поздрави! 

    Светла Христова

 Да се пишат графически правилно и четливо ръкописната буква и връзките й с други букви.

Да се разпознава печатната буква.

Да се развива умение за четене на затворена и отворена сричка,думи и текст с буквата.

Буквата ер малък няма собствена звукова стойност.Тя стои след съгласен ,звук за да означи мекостта му пред гласния о.

Задачите са насочени към изясняване на алгоритъма за събиране на 7 с едноцифрено число с преминаване.

Математическият запис и цветовото му задаване допринася за формулиране на алгоритъма за намиране на сбор 7 +4

Решаване на текстова задача трябва да се осъществи по петте стъпки.