Курсът включва работни карти, критерии, скала и задачи за домашна работа.