В този курс ще намерите отчетен формуляр за проведеното от Вас дистанционно обучение през периода на извънредното положение. Формулярът се качва и попълва всяка седмица. В курса ще се качват и всички материали за отчет, които РУО изисква от нас и за които се нуждаем от Вашето съдействие за попълването им.

Курс по Информационни технологии за 7 клас