Устройство и многообразие на гръбначни животни. Анатомия и физиология на човека