Устройство и многообразие   на гръбначни животни. Анатомия и физиология на човека