Курсът съдържа базисна информация относно изучаваните теми, припомня за срокове относно проекти и домашни работи, както и работни листове, критерии за оценяване, скала за оценяване,